پادکست یک پنجره، پادکستی فارسی است که به وسیله عطا صادقی و با همکاری فرشید نجاریان تولید می‌شود. اولین اپیزود از این پادکست در مهرماه سال 1398 منتشر شده است. هر اپیزود روایتگر تجربه‌ی شخصی یک نویسنده، خبرنگار، شاعر، بازیگر یا خواننده است. این تجربیات…