موسسه حقوق ملک پور، یک مجموعه مشاوره است که برای مهاجرت از طریق تحصیل، کار، سرمایه گذاری، تولد و ازدواج به مخاطبان مشاوره می‌دهد.