اخبار داغ

برچسب: بورس انرژی

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

20 کارگزاری برتر کشور را بشناسید 

از ابتدای سال جاری بود که فعالیت و سرمایه گذاری در بورس به امری همه گیر تبدیل شد و تقریبا هر جا که می رفتید یا با هر کس که صحبت می کردید، صحبت از نمای بازار و سهام خوب و شاخص کل بازار سرمایه…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری توازن بازار؛ فعالیت 16 ساله در بازار سرمایه ایران 

کارگزاری توازن بازار در سال 1383 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن 15 میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه الف است. این کارگزاری غیر از تهران، در اصفهان هم شعبه دارد که از…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری مدبر آسیا؛ اعطای اعتبار برای سرمایه گذاری های بیشتر 

کارگزاری مدبر آسیا  (با نام قبلی کارگزاری بورس کالای دهقانان خاور) در سال1383 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 4 میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه ب است و در…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری سپهر باستان؛ دارای پشتوانه مالی از سوی شرکت های سایپا 

کارگزاری سپهر باستان در سال 1387 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 4.5 میلیارد تومان است. این کارگزاری که زیر مجموعه شرکت سایپا به حساب می رود و از پشتوانه مالی این خودروسازی بزرگ برخوردار است، در…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری ستاره جنوب؛ معاملات آتی زعفران و زیره 

کارگزاری ستاره جنوب در سال 1382 شروع به کار کرده است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه ب است و در بورس کالا هم رتبه ب کسب کرده است. در پی آزادسازی سهام عدالت، آن ها سامانه ای هم مخصوص این…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری آپادانا؛ امکان فعالیت در تمامی بازارها 

کارگزاری آپادانا در سال 1384 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 20 میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه ب است و در بورس کالا، رتبه ب کسب کرده است. در…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری نماد شاهدان؛ طرح ثبت نام غیرحضوری نماد اکسپرس و بلاگ کاملا به روز 

کارگزاری نماد شاهدان در سال 1388 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 11  میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه ب است و در بورس کالا، رتبه ب کسب کرده است….

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری نگاه نوین؛ امکان فعالیت در بازار بورس، کالا و انرژی 

کارگزاری نگاه نوین در سال 1383 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 3 میلبارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه ب است و در بورس کالا، رتبه ب کسب کرده است….