ورتیکال ریسپانسیک ابزار بازاریابی ایمیلی ساده و کاربردی است. این مقاله به تصمیم شما برای انتخاب این ابزار کمک خواهد کرد.