اسپروت سوشال یک نرم‌افزار جامع در زمینه مدیریت رسانه‌های اجتماعی است. این پلتفرم همه آنچه لازم دارید را به شما ارائه می‌دهد.