کارگزاری ارزش آفرین الوند در سال 1373 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 2.5 میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه ب است. این کارگزاری در چندین شهر کشور شعبه دارد…