ابر آروان در 25 اسفند 93 از سوی چهار دوست قدیمی راه اندازی شده و زیرساخت یکپارچه ابری ارائه می کند. ایسنا، قلم چی، اسنپ مارکت، بانک های آینده، سامان، تجارت و پاسارگاد، انتشارات جنگل، اپلیکیشن کوییز آو کینگز، سازمان تامین اجتماعی، تیوال، چیلیوری، دانشگاه…