کارگزاری آرمون بورس در سال 1371 شروع به کار کرده و اولین کارگزاري با مشارکت صد درصد بخش خصوصي در ايران بوده  است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه الف است و در بورس کالا، رتبه د کسب کرده است. این…