کارگزاری امین سهم در سال 1383 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 15 میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه الف است. امین سهم در بیش از 20 شهر کشور شعبه…