سایت آمینور یکی از قدیمی ترین نام های حوزه دیفای است که سرمایه شما در مصارف مختلف سرمایه گذاری می کند و در ازای آن به شما سود روزانه پرداخت می کند. از مبلغ نازل 1 دلار سرمایه گذاری خود در این سایت را آغاز…