پادکست طنزپردازی یک پادکست بسیار جذاب فارسی است که توسط محمد پوررشیدی تولید می‌شود. اولین اپیزود این پادکست در بهمن 1398 منتشر شده است. در هر اپیزود یک سوژه‌ی محوری وجود دارد که از جنبه‌ی طنز،  بررسی و تحلیل می‌شود. این سوژه برآمده از سینما،…