پادکست باشگاه مشت زنی یک پادکست فارسی در زمینه‌ی سینما است که توسط سه دوست تولید می‌شود. سینما چیزی است که حسام، هادی و خشایار- تولیدکنندگان باشگاه مشت زنی- را به هم پیوند می‌زند. ایده‌ اولیه‌ی تولید این پادکست از یک پروژه‌ی سینمایی ناموفق شکل…