اپیتومی بوکس یک پادکست است که توسط «محمدرضا عشوری» تولید می‌شود. هر اپیزود به روایت کتاب‌هایی که او خوانده و دوست داشته، اختصاص دارد. برای شنیدن هر اپیزود از این پادکست کمتر از یک ساعت زمان لازم است، بنابراین برای کسانی که کتاب خواندن را…