گنجه هاست از 10 سال پیش شروع به کار کرده و سرویس های هاستینگ و دامنه ارائه می دهد. جلب و حفظ رضایت کاربران و نحوه تعامل پرسنل و نحوه رسیدگی آنها به مشکلات و درخواست کاربران مهم ترین اهداف گروه در مدت فعالیت بوده…