وب رمز از سال 1381 شروع به کار کرده و خدمات هاستینگ ارائه می دهد. وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، خودروسازی سایپا، بانک تجارت، ناجا و ساجیران تعدادی ای مشتریان شناخته شده و بلند مدت وب رمز هستند. آن ها…