مدیریت ثروت مانو، که از سال 92 شروع به کار کرده، به عنوان سامانه ای مطمئن و هوشمند، بستری فراهم کرده که همه افراد جامعه با هر سطح از سرمایه و دانش مالی بتوانند به راحتی از فرصت های سرمایه گذاری در بورس استفاده نمایند….