کورسرا پلتفرمی آموزشی است که از طریق آن می‌توانید دوره‌های مختلف دانشگاه‌های برتر دنیا را به صورت آنلاین گذرانده و مدرک بگیرید.