تیم سیگنال گروهی شامل گروهی از متخصصان حوزه مالی و نرم افزاری است که با مطالعه و رصد بازارهای مالی، تلاش می کنند در جهت بهبود راه کارهای سرمایه گذاری در تمامی بازار های مالی اعم از سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارز دیجیتال، اوراق بدهی و…