اگر قصد فروش محصول خود را دارید، شما در برابر دو نام بزرگ قرار خواهید گرفت. شاپیفای و آمازون.! حال کدام یک را باید انتخاب کنید؟