سایت بازی مگ (به انگلیسی: Bazimag)، یکی دیگر از قطب های دنیای بازی در ایران محسوب می‌شود. بازی مگ در ادامه تجربه موفق یک کلوپ فیزیکی بازی در شهر مشهد به فضای مجازی آمد و با توجه به فعالیت روزافزون در حوزه اخبار و همچنین…