اخبار داغ

برچسب: تأمین مالی

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری مدبر آسیا؛ اعطای اعتبار برای سرمایه گذاری های بیشتر 

کارگزاری مدبر آسیا  (با نام قبلی کارگزاری بورس کالای دهقانان خاور) در سال1383 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 4 میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه ب است و در…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری شهر؛ سبدگردانی براساس تجزیه و تحلیل و دسترسی به آمار اوراق 

کارگزاری شهر در سال 1388 شروع به کار کرده است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه الف است و در بورس کالا، رتبه ج کسب کرده است. در پی آزادسازی سهام عدالت، آن ها سامانه ای هم مخصوص این مساله راه…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری صبا جهاد؛ تامین مالی جمعی و معاملات بلوک 

کارگزاری صبا جهاد در سال 1383 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 15 میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه الف است و در بورس کالا، رتبه الف کسب کرده است….

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری بانک دی؛ تامین مالی و ارائه کلیه قراردادهای سلف موازی و گواهی سپرده کالایی 

کارگزاری بانک دی در سال 1379 شروع به کار کرده و سرمایه ثبت و پرداخت شده آن در حال حاضر 20 میلیارد تومان است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار جزو کارگزاری های رتبه الف است و در بورس کالا، رتبه ج کسب کرده است….

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری خبرگان سهام (Khobregan)، رتبه الف بازار سرمایه 

کارگزاری خبرگان سهام در سال 1373 و با سرمایه اولیه 10 میلیون تومان شروع به کار کرد. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار و بورس کالا، رتبه الف کسب کرده است. آن ها فعلا سامانه اختصاصی سهام عدالت ندارند. خبرگان سهام الان چندین شعبه در…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری بانک مسکن (maskanbourse)، رتبه الف بازار سرمایه 

کارگزاری بانک مسکن از سال 1371 شروع به کار کرده و الان سرمایه آن 20 میلیارد تومان است. آن ها هم در بورس اوراق بهادار و هم بورس کالا، رتبه الف را کسب کرده اند. این شرکت الان 89 نفر پرسنل دارد که در یک…

بازار سرمایه, خدمات, خدمات مالی

کارگزاری سهم آشنا (abco)، رتبه الف بازار سرمایه 

کارگزاری سهم آشنا الان بیش از دو دهه است که در بازار سرمایه فعالیت می کند و از کارگزاری های پیشرو به حساب می رود. آن ها هم در بورس اوراق بهادار و هم بورس کالا، رتبه الف هستند. سرمایه ثبت و پرداخت شده فعلی…