امروزه با رو آوردن عموم مردم به حوزه های جدید سرمایه گذاری مانند بورس و رمز ارزها، این بازارها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است به همین دلیل سایت های بیشماری در حال خدمت رسانی در این حوزه های نوظهور هستند. صرافی های…