شرکت کارگزاری بورس بهگزين از سال 1372 شروع به کار کرده است. این کارگزاری در بورس اوراق بهادار، رتبه الف کسب کرده است. در پی آزادسازی سهام عدالت، آن ها سامانه ای هم مخصوص این مساله راه اندازی کرده اند که می توانید در صورت…