اوتاکو یکی ازسایت‌های دانود انیمه است که با هدف توسعه دنیای انیمه تأسیس شده است.