قیاس مرجع مقایسه هاست های داخلی براساس معیارهای مختلف است. آن ها با ارائه مقایسه جامعی از پلن های متفاوت و مختلف هاست های ایرانی، کمکتان می کنند خیلی زود پلن مناسب خود را پیدا کرده و خرید مناسبی صورت دهید. قیاس بسیاری از هاست…