پادکست پاپیروس یک پادکست فارسی در زمینه‌ی تعریف خلاصه‌ی کتاب است. این پادکست توسط امین علیرضایی تولید می‌شود. او دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع است. آشنایی او با دنیای پادکست از سال 1397 آغاز شده است. در شهریور 1398 تصمیم به ساخت پادکست شخصی می‌گیرد. در نهایت،…