فردوسی خوانی یک پادکست فارسی‌ است که توسط امیر خادم از سال 1396 تولید می‌شود. او دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه آلبرتا در کانادا دارد و خود را ویراستار سابق و مدرس اسبق دانشگاه معرفی می‌کند. خادم به دلیل علاقه‌ای که به شاهنامه داشته است،…