امید 360 یک سایت در زمینه‌ی عکاسی، نمایش جذابیت‌های گردشگری و معرفی کسب‌و‌کارها از طریق برگزاری تورهای مجازی است. در واقع کارکرد این سایت در حوزه گردشگری بسیار منحصر به فرد است. آنها به جای اینکه تنها روی موضوع تورهای گردشگری تمرکز کنند، به موضوع…