استاد سلام توسط تیم طراحی وب سایت ایسوا در سال 1392 پایه گذاری شده است. این وبسایت یک پلتفرم آنلاین آموزشی به حساب می رود که استاد و شاگرد را به هم معرفی می کند و هر گونه خدمات آموزشی که شاگرد برای یادگیری و…