مقدمه زندگی در شهرهای بزرگ، گاهی مجال زیادی برایتان باقی نمی گذارد که آن را به گشتن بین قفسه های مغازه ها بگذارنید. این موضوع بخصوص در کالاهایی که چیزی به اسم اصل و فیک تعریف نشده و می توان با خیال راحت تر از…