مقدمه استاک توئیتس بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا برای سرمایه گذاران و معامله گران است. بیش از دو میلیون نفر در سایت آن ها ثبت نام کرده و از خدمات استاک توئیتس استفاده می کنند. این سایت در سال 2008 با هدف وصل کردن سرمایه گذاران…