این روزها، شما می‌توانید به سادگی در یک سرویس استریم موسیقی ثبت‌نام کنید و در صورت نیاز به تمام موسیقی مورد نیاز خود از طریق دستگاهی که در جیب شما جا می‌شود دسترسی داشته باشید.